Grupa AUTO-BUD Sp. z o.o. jest Beneficjentem korzystającym ze środków Unii Europejskiej przy budowie kilku swoich obiektów. Wsparcie unijne ze środków RPO WSL w latach 2007-2013 wyglądało następująco:

STACJA KONTROLI POJAZDÓW ALFA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Firma „AUTO-BUD” Spółka z o.o. jest beneficjentem projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku dawnej kotłowni na stację kontroli pojazdów do 3,5 t w Rudzie Śląskiej – Bykowinie, ul. Szpaków 51.”

Wartość projektu: 1 784 263,64 zł

Wartość dofinansowania: 183 854,63 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

STACJA TANKOWANIA GAZU LPG SIGMA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Firma „AUTO-BUD” Spółka z o.o. jest beneficjentem projektu „Budowa stacji tankowania gazem - LPG pojazdów samochodowych na terenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Rudzie Śląskiej – Goduli, ul. Stara 1.”

Wartość projektu: 252 834,96 zł

Wartość dofinansowania: 122 473,10 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

BEZDOTYKOWA MYJNIA SAMOCHODOWA BETA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Firma „AUTO-BUD” Spółka z o.o. jest beneficjentem projektu „Budowa myjni bezdotykowej TechWash w wersji solarnej, tj. z kolektorami słonecznymi wspomagającymi pracę układu grzewczego przy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Rudzie Śląskiej, ul. Stara 1.”

Wartość projektu: 1 207 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 200 000 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl