Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Alfa działa w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu A, B, E, T w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.

KOD STACJI: SRS/OO7/P

Stacja Kontroli Pojazdów obsługuje także pojazdy wyposażone w instalacje LPG.

Grupa AUTO-BUD dbając o swoich klientów do każdego przeglądu rejestracyjnego oferuje słodki
upominek oraz uśmiech diagnosty.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Firma „AUTO-BUD” Spółka z o.o. jest beneficjentem projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku dawnej kotłowni na stację kontroli pojazdów do 3,5 t w Rudzie Śląskiej – Bykowinie, ul. Szpaków 51.”

Wartość projektu: 1 784 263,64 zł

Wartość dofinansowania: 183 854,63 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl